Untitled Document
 

Lær å bruke en coachende lederstil som bidrar positivt til medarbeidernes utvikling og
mestring. Vi tar utgangspunkt i en grunnleggende holdning om at alle mennesker er i
stand til å utvikle seg, og selv i stand til å finne egne, gode løsninger.
På dette kurset gir vi deg innblikk i hvordan du kan motivere dine medarbeidere til selv
å ta grep om egen utvikling og prestere bedre, gjennom en løsningsfokusert tilnærming
 (LØFT).

Kurset er en blanding av foredrag, øvelser, gruppediskusjoner og refleksjon, og deltakerne vil få verktøy som de kan ta i bruk umiddelbart.

Vi vil gjennomgå følgende:

  1. Hva vil det si å ha en coachende lederstil?
  2. I hvilke situasjoner er det hensiktsmessig å bruke en coachende lederstil?
  3. Grunnleggende coachingferdigheter og virkemidler
    • Aktiv lytting
    • Effektfulle spørsmål
    • Empati og innlevelse

Facilitator på kurset er Lisbeth Sæther Storli.

<< Tilbake
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600