Untitled Document
 

Er du ny i lederrollen eller ønsker du hjelp til å utvikle deg videre som leder? Er du bevisst din egen lederstil og hvilken effekt du har på dine medarbeidere? Hvor tydelig er du? Hvordan skaper du utvikling og vekst hos dine medarbeidere?

Programmet er lagt opp som en individuell prosess som tar deg gjennom ulike temaer knyttet til lederrollen. Målet med prosessen er å bli bedre og tryggere som leder, både gjennom økt bevissthet og høyere kvalitet på dine ferdigheter.  

Prosessen legges opp med den enkelte leder og kan omfatte temaer som:

  • Preferanser og lederstil
  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Resonant ledelse
  • Prioritering og delegering
  • Beslutningsprosesser
  • Kommunikasjon og tilbakemeldinger
  • Inspirasjon og begeistring
  • Vanskelige samtaler
  • Utviklingssamtaler
<< Tilbake
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600