Untitled Document
 

Hvordan få ulike mennesker til å fungere bedre – hver for seg og sammen?
Ønsker dere å utvikle dere og finne nye og bedre metoder for samarbeid? Å bedre kommunikasjon og samhandling? Bli bevisst egne og hverandres naturlige styrker? 

Et godt team skaper bedre resultater sammen enn summen av hver enkelt. Når dere kjenner hverandres preferanser og ulikheter, er det letter å akseptere ulike arbeidsformer og væremåter og samtidig etablere felles spilleregler for samspill i gruppen. På denne måten åpner dere for ulike bidrag, som er med på å forsterke både den enkelte og teamet i sin helhet.

Gjennom gruppecoaching hjelper vi dere til å utvikle teamet og bli kjent med hverandre på en ny måte. Gjennom felles spilleregler og praktisk trening skaper dere engasjement, frigjør positiv energi og bedrer kommunikasjon og samspill i gruppen.

Avhengig av hvilke ønsker og målsettinger dere har tilbyr vi workshops eller prosesser, hvor vi jobber med gruppen over tid.

Sentral metodikk:

  • Grunnmetodikk fra coaching og løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i kombinasjon med øvelser og praktisk trening.
  • MBTI-typekartlegging, en preferansemodell basert på Jungs typeteori. Les mer om MBTI typekartlegging her.
<< Tilbake
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600