Untitled Document
 

Er du der du vil være i livet – på jobb og privat? Er du bevisst dine mål og hvordan du skal gå frem for å nå dem? Hvordan vet du at du er på riktig vei? Bruker du tiden din på det som er viktig for deg? Kommuniserer du tydelig? Trenger du en samtalepartner?

Coaching er en målrettet, løsningsorientert og lærende prosess for enkeltpersoner og team, som ønsker å utnytte egne potensialer bedre. Gjennom coaching tar du ansvar for egen utvikling og egen resultatoppnåelse, enten det er på det personlige eller det profesjonelle planet.

Gjennom dialog og oppfølging vil vi hjelpe deg med å nå dine mål. Vi baserer vår coaching blant annet på LØFT-filosofien (løsningsfokusert tilnærming).

Individuell coaching egner seg for deg som ønsker:

  • å utvikle deg selv som menneske, medarbeider eller leder
  • å løse konkrete problemstillinger
  • å bedre dine relasjons- og kommunikasjonsevner
  • å ta nye valg – og klare å gjennomføre dem

I gruppecoaching har vi en målrettet samtale med en gruppe mennesker (team eller avdelinger). Samtalen baseres på felles spilleregler, hvor alle inkluderes og blir lyttet til. Prosessen styres av coachen, som stiller effektfulle spørsmål og bruker ulike virkemidler for å oppnå refleksjon og bevissthet rundt definerte temaer. Målsettinger for samtalene kan være å komme frem til felles mål og verdier, skape klarhet rundt nåsituasjon, stimulere til løsningsforslag og videre prioriteringer og forpliktelser.  

Gruppecoaching egner seg for grupper som ønsker:

  • å samles om felles mål
  • å løse konflikter
  • å bedre kommunikasjon og samhandling
  • hjelp til implementering av interne utviklingsprosesser
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600