Untitled Document
 

Ny i lederrollen?
Hva forventer dine medarbeidere av deg som leder? Hvordan kan du lykkes i å utvikle dem til å fungere mest mulig effektivt?  I hvilke situasjoner skal du bruke ulik tilnærming? Vi gir deg konkrete verktøy som kan hjelpe deg i din rolle som leder.
En dags kurs

Coachende lederstil
Hva innebærer en coachende stil og atferd? Hvorfor utvikle en coachende stil – hva kan du oppnå? Hvordan benytte en coachende stil i å utvikle deg selv og dine medarbeidere. Sentrale coachingmetoder og bevissthet rundt egne unike ferdigheter.
En dags kurs

Teamutvikling: Kjenn deg selv og dine medarbeidere – og skap synergier!
Når fungerer du og dine medarbeidere på deres aller beste? Bevissthet rundt styrker og ulike preferanser, og hvordan dere best mulig kan utnytte dette i hverdagen.  Ved å få større forståelse og aksept for ulikhet, kan du få høyere trivsel og engasjement i teamet – og oppnå de virkelig gode resultatene.
Formen er en blanding av foredrag, praktiske øvelser og refleksjon, samt typetesting (Myers-Briggs type Indicator).
En- og todagers kurs.

Hvordan møte dine medarbeidere i vanskelige situasjoner
Hvordan forebygge konflikter og håndtere vanskelige samtaler. I hvilken grad er du bevisst egne reaksjonsmønstre og hvordan du kommuniserer? Hvordan kan du bli mer løsningsfokusert og bevisst hvilke kloke grep som virker.  
En dags kurs

Påvirkning og gjennomslagskraft som leder
Hvor tydelig er du som leder? Grensesetting, sammenheng mellom intensjon og effekt, ord og handling.
Språk er påvirkning – hvordan bruke et språk som løfter og skaper entusiasme? Bevissthet rundt språk, verktøy og gode eksempler.  Hvordan gi tilbakemeldinger som gir effekt? Holdninger, grunnregler og metodikk.
En dags kurs

De 7 Gode Vaner®                                    
Bli mer effektiv – og gjør det til en vane. Franklin Coveys De 7 Gode Vaner® er et program som skaper et godt menneskelig fundament for økt prestasjonsevne på det personlige, ledelsesmessige og organisatoriske plan.
Hvordan jobbe smartere?  Hvordan oppnå balanse i en stresset hverdag? Hvordan lykkes bedre i å lede deg selv til større personlig effektivitet - og bli bedre til å lede andre?
Formen er en blanding av foredrag, praktiske øvelser og refleksjon.
En til tre kursdager med oppfølging over 7 uker

Formen på alle kursene er en blanding av foredrag, praktiske øvelser og refleksjon.

Skreddersydde kurs og prosesser
Vi skreddersyr også gjerne kurs og prosesser for din bedrift. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller et uforpliktende møte.

For mer informasjon ta kontakt med:
Lisbeth Sæther Storli på mobil 97 74 16 00.

<< Tilbake
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600