Untitled Document
 

Hvordan jobbe smartere? Hvordan oppnå balanse i en stresset hverdag? Hvordan lykkes bedre i å lede deg selv til større personlig effektivitet - og bli bedre til å lede andre? Vi tilbyr et anerkjent, internasjonalt program – De 7 Gode Vaner® - som kan hjelpe deg i riktig retning.

Programmet er basert på Stephen R. Coveys bestselger ”7 habits for highly effective people”, og er lagt opp som en work shop. Deltagerne får innsikt i egne holdninger og handlemønstre, og verktøy som gjør det mulig å utvikle sin egen effektivitet. Med dette menes hva som fungerer best og som gir de beste resultatene, både personlig og i samspill med andre. Programmet bidrar til å utvikle en bedre organisasjon, ved å styrke personligheten og kompetansen hos den enkelte medarbeider. Les mer om De 7 Gode Vaner her.

Gjennomføring og oppfølging
Vi kombinerer forelesninger med individuelle øvelser. I tillegg til praktiske øvelser gjennom kursdagene vil du bli fulgt opp over tid, og få hjelp til å fortsette å leve vanene i din egen hverdag.

En Pluss en samarbeider med FranklinCovey, ett av verdens ledende selskap innen leder- og medarbeiderutvikling, som har utviklet programmet De 7 Gode Vaner®.

<< Tilbake
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600