Untitled Document
 

Hvordan samarbeider dere best? I hvilke situasjoner fungerer den enkelte på sitt aller beste – hver for seg og sammen? Utnytter dere ulikhet bevisst og verdsetter dette? Hvor godt kommuniserer dere i hverdagen? Hvilken bevissthet har dere rundt virksomhetens mål?

For å få utviklingen til å skyte fart må medarbeiderne selv ønske å bidra maksimalt. Skal en endringsprosess i en virksomhet gi gode resultater, må endringen skje i selve menneskene. Medarbeiderne må selv tenke annerledes, se situasjoner i et nytt lys og ønske å være med på utviklingen. Dette krever både inspirasjon, fokus, hjelp og vilje til endring. Er dette tilstede, vil hver enkelt medarbeider etter hvert kunne bidra til at organisasjonen oppnår synergi og bedre resultater sammen.

Gjennom gruppesamtaler (gruppecoaching), work shops og prosesser fungerer vi som katalysatorer i deres utvikling. Vi baserer all vår virksomhet på faglig dokumentasjon, sertifiserte verktøy og erfaring fra det som virker.

Les mer om våre ulike programmer:
 
Bli en bedre leder   |   Bli et bedre team   |   Bli bedre på selvledelse og personlig effektivitet
   
 

© 2008 en pluss en • e-post: lisbeth@enplussen.no •Tel +47 97741600